×

Kontakt

Baltrec GmbH
Grevenmarschstrasse 51
32657 Lemgo
Germany

Adres email:
baltrec@baltrec.de

Numery telefonów:
+49 5261 254216

www.baltrec.de

Petra Brinkmeier
Managing Director

Numery telefonów:
Tel: +49 5261 254216
Mob: +49 151 16 12 36 50

Adres email:
pbrinkmeier@moehring-group.com


    Informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy będzie Lubelski Fornir Sp. z o.o. z siedzibą w Łaszczowie (ul. Lwowska 31, 22-650 Łaszczów). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@lubelskifornir.pl Twoje dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i tym samym wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; b) w celu późniejszej archiwizacji treści korespondencji na potrzeby np. wykazania w przyszłości jej przebiegu i ochrony naszych praw, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem i znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twoje dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie wzajemny kontakt zainicjowany przesłanym zapytaniem, a także później, przez okres niezbędny do ochrony naszych praw lub do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu. Po tym czasie dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wysłania zapytania przez formularz kontaktowy. Twoje dane osobowe przekazywane przez formularz kontaktowy nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.