×

Polski Klaster Budowlany

Lubelski Fornir przystąpił do Polskiego Klastra Budowlanego. Bardzo cieszymy się na tą współpracę.

Lubelski Fornir nowym członkiem Polskiego Klastra Budowlanego! / Działania klastra / Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy (budowlanyklaster.pl)

Show Yourself